PředpisyAmater Endurance Cup

Technické předpisy 2024

pro vozy, které se účastní Amater Endurance Cup

 

 

I. VOZY:

I.1. Do Amater Endurance Cup mohou být přihlášeny vozy, které splňují následující podmínky:

a) vozidlo je schváleno pro silniční provoz, což se dokládá TP. Typ karoserie a typ motoru přihlášeného vozidla musí odpovídat předloženému TP.

b) vozidlo je opatřeno sportovním průkazem FIA nebo obdobným dokumentem. Pokud vůz nemá žádný z těchto dokumentů bude vystaven pořadatelem jezdci průkaz k tomuto vozu s technickými údaji.

c) splňuje technické předpisy zde níže popsané a uvedené

Vozidlo nemusí mít přidělenou RZ. Je v plné kompetenci technického komisaře a ředitele závodu nepřipustit vozidlo vykazující známku nebezpečné konstrukce.

 

II. ROZDĚLENÍ TŘÍD:

Konečné zařazení vozidla bude rozhodnuto po technické prohlídce. Pořadatel má právo přiřadit vozidlo do jiné kategorie na základě zjištění nevyhovujících požadavků dané kategorie. V případě sporu má konečné rozhodnutí v kompetenci ředitel závodu.

 

Skupina A – vozidla do 1600 cm3

Skupina B – vozidla do 2000 cm3.

Skupina C – vozidla do 2500 cm3.

Skupina D – vozidla nad 2500 cm3.

Vozidla s přeplňováním: obsah motoru se násobí tímto koeficientem.

Motory zážehové (benzin)                             koef.   1,4

Motory vznětové (nafta)                                 koef.   1,2

Motory s krouživým pístem (Wankel)           koef.   2,0 pro součet objemu všech spalovacích komor dle specifikace výrobce motoru.

 

III. POVINNÁ BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVA JEZDCE

III.1. Elektrický odpojovač není povinný, avšak doporučený, a to ovládaný zevnitř i zvenku kde je označen modrým trojúhelníkem s červeným bleskem. Musí být zapojen tak, aby vypnul nastartovaný motor, ne pouze odpojil baterii.

III.2. Čtyř až šesti bodové bezpečnostní pásy POVINNÉ. Body pro uchycení na karoserii, dva pro bederní pás, dva nebo jeden symetrický se sedadlem pro ramenní pásy. Je ZAKÁZÁNO připevňovat bezpečnostní pásy k sedadlům nebo jejich držákům.

III.3. Funkční hasící přístroj 2 kg upevněný tak, aby odolal přetížení při nárazu vozu. Zároveň musí být připevněn tak, aby jej v případě potřeby bylo možné uvolnit bez použití jakéhokoliv nářadí. S platnou revizní zkouškou!!!

III.4. Výbava jezdce – helma homologovaná pro silniční provoz, kombinéza, celoprstové rukavice, uzavřená obuv. Doporučujeme nehořlavé spodní prádlo.

III.5. Tažné oko označené červenou šipkou vpředu i vzadu.

 

 

IV. ZÁVODNÍ SPECIÁLY skupiny A–B–C–D – povolené úpravy:

IV. 1. KAROSERIE

Musí být použit základní skelet ze sériově vyráběného automobilu. Za sériový automobil se pro potřeby tohoto článku nepovažuje vozidlo vyrobené kusově (tzv. stavebnice) a uvedené individuálně do provozu. Může být odlehčena pouze kapota, dveře, blatníky, střecha, víko kufru a nárazníky materiál je libovolný a může být u nich měněn tvar. Dveře mohou být odlehčeny pouze v případě, že je vozidlo vybaveno plnohodnotným rámem. Dále mohou být odstraněny uchycení zadních sedaček, prostor pro uložení rezervy může být odstraněn, ale musí být zakrytován. Okrasné a aerodynamické prvky jsou povoleny. Čelní sklo musí být vrstvené, bezpečnostní, původní. Ostatní skla mohou být nahrazena plastovými (MAKROLON) min. tl. 3 mm. Všechna okna musí být průhledná. Posuvná okna jsou povolena. Je zakázáno použití tříštivého materiálu (PLEXISKLO). Pokud bylo ve vozidle namontováno střešní okno, musí být demontováno a otvor po něm zaslepen. Víko motorového či zavazadlového prostoru musí být vybaveno nejméně dvěma upevňovacími zařízeními, přičemž původní zámky mohou být odstraněny. Musí zůstat funkční dveře u řidiče a spolujezdce (pro otevření z vně vozu), ostatní mohou být zavařeny nebo zakrytovány. Je povoleno použít pneumatické zvedáky, ale bez lahve se stlačeným vzduchem ve vozidle. Vozidlo musí být vybaveno oběma zpětnými vnějšími zrcátky. Přední světla mohou být odstraněna, originální ochranné kryty motoru a podvozku mohou být odstraněny. Veškeré izolační díly a plasty mohou být odstraněny. Vnitřní blatníky mohou být odstraněny nebo upraveny v případě rozšíření venkovních blatníku a tím změny šíře pneumatik. 

IV. 2.INTERIÉR

Interiér vozidla může být upravován, přístrojová deska libovolná bez ostrých hran, čalounění (dle bodu IV.15.1) a zvukové izolační materiály mohou být odstraněny. Volant libovolný, airbagy, stahování oken a osvětlení interiéru může být odstraněno, boční síť doporučena.

IV. 3.PODVOZEK

Nápravy, uchycení ramen a materiál může být měněn. Uložení v kovových pouzdrech je povoleno. Tlumiče a pružiny libovolné, stejně jako jejich umístění a uchycení. Stabilizátor a jeho uchycení libovolné. Světlá výška vozu není omezena, avšak žádná část vozidla se nesmí dotýkat země, pokud jsou všechny pneumatiky na jedné straně vozidla vypuštěny.

IV. 4.KOLA A PNEUMATIKY

lze použít pouze pneumatiky schválené pro provoz na veřejných komunikacích a opatřené homologací E (DOT, ECE) a v maximálním rozměru předepsaným výrobcem. Počet pneumatik není omezen. Soutěžící se na technickou prohlídku dostaví i se všemi pneumatikami, u kterých lze předpokládat, že je v závodě použije, tedy i s mokrou sadou na discích, podložky pod disky jsou povoleny. Náhradní kolo není povinné.

imageNejširší místo kompletního kola nesmí přečnívat přes nejširší místo blatníku vozu v půdorysu.

(viz. Obrázek)

 

 

 

 IV. 5.BRZDY

Brzdový systém je libovolný pod podmínkou, že zahrnuje minimálně dva nezávislé okruhy ovládané týmž pedálem.

IV. 6.ŘÍZENÍ

Řízení může být libovolné.

IV. 7.MOTOR

Všechny vozy musí používat motor k danému typu a modelu automobilové značky. Materiál uložení motoru je libovolný, místo uložení motoru musí zůstat původní. Jinak veškeré úpravy bez omezení, pouze obsah motoru musí odpovídat zařazení do třídy.

IV. 8.SPOJKA

Materiál a počet lamel libovolný.

IV. 9.PŘEVODOVKA

Počet stupňů a převody libovolné, systém řazení libovolný.

IV. 10.DIFERENCIÁL

Je povolen samosvorný diferenciál.

IV. 11.POHON

Koncepce pohonu musí zůstat zachována jako u původního vozidla.

IV. 12.ELEKTRONIKA, ZAPALOVÁNÍ

Libovolné. Baterie libovolná, může být přemístěna, avšak musí být řádně upevněna, aby odolala při nárazu přetížení vozu. Startování musí být s elektrickým zdrojem ve vozidle, ovládaným jezdcem sedícím za volantem. Odpojovač musí být ovládaný i zvenčí vozidla a označený dle FIA.

IV. 13.NÁDRŽ, PALIVA

Nádrž sériová původní nebo může být použita nádrž závodní s homologací. Palivo pouze benzin a nafta a přísady jsou libovolné. Palivové vedení a čerpadlo musí být umístěné mimo interiér vozu.

IV. 14.VÝFUK

Výfukové potrubí včetně svodů je libovolné. Zadní vyústění nesmí překročit o více jak 10 cm obrys karoserie. Výfukové plyny smí vycházet pouze na konci systému. Boční vyústění výfuků nesmí přesahovat obrys karoserie vůbec. Splňuje max. limity hladiny hluku, který je stanoven na 100 dB +-2 dB.

 IV. 15.POVINNÁ BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVA JEZDCE

IV.15.1. Ochranný rám není požadován, avšak pokud není instalován je povinné zachování originální výztuhy ve dveřích řidiče i spolujezdce. Dveře řidiče budou vybaveny originálním čalouněním nebo krytem bez ostrých hran s možností nahlédnutí.

IV.15.2. Pokud bude instalován – Ochranný klecový rám – musí být zkonstruován tak, aby ochránil posádku při havárii.

Bezpečnostní rám musí být vyroben z bezešvých ocelových trubek, tvar a uchycení musí odpovídat některým z vyobrazených náhledů. Musí být zhotoven dle specifikace "J" FIA pro soudobá vozidla.

Základní bezpečnostní rám:

 

 

 

 

 

IV.15.3. Elektrický odpojovač není povinný, avšak doporučený, a to ovládaný zevnitř i zvenku kde je označen modrým trojúhelníkem s červeným bleskem. Musí být zapojen tak, aby vypnul nastartovaný motor, ne pouze odpojil baterii.

 

IV.15.4. Anatomická sportovní sedačka není povinná, ale doporučená, čtyř až šesti bodové bezpečnostní pásy s homologací FIA (i propadlou) POVINNÉ. Body pro uchycení na karoserii, dva pro bederní pás, dva nebo jeden symetrický se sedadlem pro ramenní pásy. Je ZAKÁZÁNO připevňovat bezpečnostní pásy k sedadlům nebo jejich držákům.

IV.15.5. Funkční hasící přístroj 2 kg upevněný tak, aby odolal přetížení při nárazu vozu. Zároveň musí být připevněn tak, aby jej v případě potřeby bylo možné uvolnit bez použití jakéhokoliv nářadí. Splatnou revizní zkouškou!!! Doporučujeme hasící systém.

IV.15.6. Výbava jezdce – helma homologovaná pro silniční provoz, kombinéza, celoprstové rukavice, uzavřená obuv. Doporučujeme nehořlavé spodní prádlo.

IV.15.6. Tažné oko označené červenou šipkou vpředu i vzadu.

 

CO NENÍ POVOLENO, JE ZAKÁZÁNO!!!

 

Pořadatel si vyhrazuje právo po technické přejímce přeřadit vozidlo do jiné skupiny. Pořadatel si dále vyhrazuje právo kdykoliv během sezóny technické předpisy změnit nebo doplnit, změna bude vždy dopředu oznámena dodatkem.

 

V případě nutnosti nebo nejasností volejte pořadateli +420 608 967 185, +420 608 919 010